Misiunea şi obiectivele strategice ale specializării de master „Asigurarea calităţii în domeniul textile-pielărie" din cadrul domeniului Inginerie Industrială sunt în concordanţă cu Art. 5 din Carta Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi, aceea de a "desfăşura activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate [...] în domenii interdisciplinare şi complementare"

Sub-categories
Anul 1
Anul 2