• Dobandirea unor cunostinte privind insusirea cunostintelor referitoare la principiile tehnologice ale maşinilor din filatură și țesătorie, respectiv dobândirea de cunoştinţe pentru înţelegerea principiilor de bază ale tehnologiei de filare și țesere a produselor specifice acestor tehnologii, utilizarea adecvată a acestora la realizarea corectă a operaţiilor de filare, țesere în corelare cu structura produselor; evaluarea capacităţii de producţie a maşinilor conforn tehnologiei adoptate.

  Guest accessSelf enrolment
  • Analiza proceselor fizico-chimice ce au loc în prelucrările mecanice textile cu auxiliari chimici.

  • Procese fizico-chimice specifice operaţiilor tehnologice ce prelucrează fibre şi fire textile în medii umede (spălarea lânii, mercerizarea firelor, ceruirea şi încleierea urzelilor etc);

  • Procese fizico-chimice în operaţiile tehnologice de fixare termică a firelor (termohidrofixare firelor tip lână, termofixarea firelor chimice etc).

  • Procese fizico-chimice la utilizarea substanţelor chimice de antistatizare, de lubrifiere a firelor, de încleiere a urzelilor, de consolidare cu adezivi a textilelor.  

   
  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation