Tehnologii textile industriale - partea 1
(TehnTexInd-partea1)

Dobandirea unor cunostinte privind insusirea cunostintelor referitoare la principiile tehnologice ale maşinilor din filatură și țesătorie, respectiv dobândirea de cunoştinţe pentru înţelegerea principiilor de bază ale tehnologiei de filare și țesere a produselor specifice acestor tehnologii, utilizarea adecvată a acestora la realizarea corectă a operaţiilor de filare, țesere în corelare cu structura produselor; evaluarea capacităţii de producţie a maşinilor conforn tehnologiei adoptate.