Finisare Chimică Textilă
(FinisChTex-11)

I. Pregătirea-curăţirea materialelor textile

I.1.Tehnologii pentru pregătirea materialelor textile celulozice

I.1.1. Fierberea  alcalină

I.1.2. Albirea materialelor textile  celulozice

I.2. Tehnologii pentru pregătirea materialelor textile proteice

I.2.1. Spălarea şi carbonizarea lânii

I.2.2. Piuarea şi fixarea ţesăturilor din lână

I.3. Tehnologia pregătirii materialelor textile din fibre sintetice:degresare, albire, termofixare

 

II. Tehnologia vopsirii

II.1. Vopsirea materialelor textile celulozice cu coloranţi direcţi, reactivi, cadă

II.2. Vopsirea materialelor textile din lână cu coloranţi acizi şi cromatabili

II.3. Vopsirea materialelor textile din poliester cu coloranţi de  dispersie

II.4. Vopsirea poliacrilonitrilului cu coloranţi bazici

II.5.1. Vopsirea materialelor textile mixte din fibre celulozice si fibre poliesterice

 

III. Finisari superioare pentru  materialele textile

III.1. Neşifonabilizarea materialelor textile  celulozice

III.2. Hidrofobizarea materialelor textile  celulozice

III.3. Antistatizarea materialelor textile sintetice

 

BIBLIOGRAFIE

 

1.   

Asandei N.,

Grigoriu A,

Chimia şi structura fibrelor, Ed. Academiei R.S.R., 1983

2.   

Bertea A,

Butnaru R,

Bertea A,

Fibre textile, Chimie şi structură, Ed. A92, 2000 Iaşi

3.   

Butnaru R., Bertea A.,

Tehnologie chimică textilă, Rotaprint, Iaşi, 1998

4.   

Butnaru R., Stoichiţescu L.

Procedee speciale de finisare a materialelor textile, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1995

5.   

Grindea M., Hanganu A., Grigoriu A., Puşcaş E.,

Tehnologie chimică textilă, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1981

 

6.   

Mureşan R.

Coloranţi şi auxiliari utilizaţi în industria textilă, Ed. Cermi, Iaşi, 1998